Aviso inimesed
Kinnisvara pakkumised
Kontaktandmed
Teenused
Teised meist
Tagasiside
 
 
EUR
 
 
  Kinnisvara pakkumised
 
ID: 3164485
Tehing: Müüa maatükk, maatulundusmaa
Krundi pind: 3050 m²
Hind: 79 000 EUR
EUR/m²: 25.90 EUR/m² 71801:001:1321

Info:

  Harjumaa, Saku vald, Tänassilma, Polli M/Ü, krunt 3 050 m²

Lisainfo:

 Müüa kõrghaljastusega kinnistu osa eramu ehitamiseks Tänassilma külas ca 1 km kaugusel Nõlvaku bussipeatusest(linnaliinid 18, 27 ja 163 ning 191)

Elektri kilp kinnistu piiril. Võimalus valida kas liituda ühisveevärgi ja kanalistasiooniga (liitumispunktid ca 40-50 m kaugusel) või väljaehitada oma pumpla ja reovee süsteem
Kõik tehnilised projekteerimistingimused olemas!

Olemas projekteerimistingimused eramu ja abihoone ehitamiseks:
- hoonete ehitusalune pindala kuni 400 m²
- üks üksikelamu ja selle juurde kuuluvad abihooned
- korruselisus 2
- suurim lubatud kõrgus 9m ja abihoonel 6m
- katusekalle 0-45 kraadi
- olemas eleter 16A
- vee võib lokaalse puurkaevu baasil või liituda Saku valla trassiga
- reovee kanaliseerimiseks paigaldada kogumismahuti võimalik liituda Saku valla kanalistasiooni trassiga

Tegemist on hajaasustusega, terve kinnistu suurus 2,13 ha, omanik müüb mõttelise osa kinnistust koos kasutuskorraga, millel on ehitusõigus
Sõidetav juurdepääsutee avalikult valgustatud tänavalt kinnistuni on ca 55 m pikkune eratee, mis peale põhiliste ehitustööde läbiviimist vajab tulevikus viimistlemist
eve@aviso.ee

Kontakt:

 Eve Pedajas, 6014930, 5083240
 
 
 
Kõik õigused kaitstud © AVISO Kinnisvara OÜ